Колеж по икономика и мениджмънт Благоевград

Актуални новини

Решение на Народното събрание от 06.07.2011г.

vuzk

На 06.07.2011г. Парламентът на Република България взе решение за преобразуването на Висше училище „Земеделски колеж“ гр. Пловдив във „Висше училище по агробизнес и развитие на регионите“.

Това преобразуване прави бакалавърското обучение четири годишно и дава право за обучение в магистърска степен.

ВАЖНО! ВАЖНО! ВАЖНО!

vuzks

Законът за висшето образование предвижда магистратурата за завършен колеж и придобита степен "професионален бакалавър" да продължи не по малко от две години.

Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите (ВУАРР) предлага на завършилите студенти с придобита образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър“ от „Земеделския колеж“ следната възможност: да продължат за една учебна година обучението си и да получат диплома за „академичен бакалавър“ от ВУАРР. След което могат да продължат още една учебна година и да получат магистърска диплома.

И през двете учебни години студентите ще се обучават в Регионалния център за дистанционно обучение-Благоевград, бул. „Васил Левски“ №63

Страница 20 от 20

Livechat