Колеж по икономика и мениджмънт Благоевград

Актуални новини

СТАНАХМЕ ДОНОР ЗА ОБРАЗОВАНИ КАДРИ

rektor

Доцент д-р инж. Димитър Димитров е роден на 15 февруари 1952 г. в с. Тръстеник, Русенска област. Завършил е Университета за архитектура, строителство и геодезия, както и Икономическия университет. Специализирал в Англия, Франция, Германия, Холандия, Белгия и САЩ. Работил е като проектант и инвеститор. Бил е заместник-министър в Министерството на земеделието и горите, ректор на Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите. Бивш председател на федерацията на кооперациите "Взаимоспомагателни земеделски кредитни асоциации на частните стопани". Представител е за аграрния сектор в Смесения консултативен комитет "Европейски съюз - България".

 

Продължение...

НОВА ПРОФЕСИЯ!

paramedikОт началото на учебната 2012-2013 г. в КИМ започва обучение по професиите „Парамедик" и „Здравен асистент" – редовна форма.

Записването става с подаване на следните документи:

- Диплома за средно образование;

- копие на лична карта;

- 4 броя снимки паспортен формат;

- удостоверение от психодиспансер;

- документ за платена такса.

Продължение...

Решение на Народното събрание от 06.07.2011г.

vuzk

На 06.07.2011г. Парламентът на Република България взе решение за преобразуването на Висше училище „Земеделски колеж“ гр. Пловдив във „Висше училище по агробизнес и развитие на регионите“.

Това преобразуване прави бакалавърското обучение четири годишно и дава право за обучение в магистърска степен.

ВАЖНО! ВАЖНО! ВАЖНО!

vuzks

Законът за висшето образование предвижда магистратурата за завършен колеж и придобита степен "професионален бакалавър" да продължи не по малко от две години.

Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите (ВУАРР) предлага на завършилите студенти с придобита образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър“ от „Земеделския колеж“ следната възможност: да продължат за една учебна година обучението си и да получат диплома за „академичен бакалавър“ от ВУАРР. След което могат да продължат още една учебна година и да получат магистърска диплома.

И през двете учебни години студентите ще се обучават в Регионалния център за дистанционно обучение-Благоевград, бул. „Васил Левски“ №63

Страница 20 от 20

Livechat