Колеж по икономика и мениджмънт Благоевград

Магистър

Е-поща Печат
ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ
 
В ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННАТА СТЕПЕН “МАГИСТЪР”

РЕДОВНА, ЗАДОЧНА И ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ


ГРАФИК ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР

на 
учебната 2019/2020 година

 
 
 

Срок на обучение Срок за подаване на документи Обявяване на класиране Срок за записване
 
Неспециалисти – 2 год.
*25.04.2019 г. 07.05.2019 г. до 10.05.2019 г.
*31.05.2019 г. 03.06.2019 г. до 07.06.2019 г.
*28.06.2019 г. 01.07.2019 г. до 05.07.2019 г.
*29.07.2019 г. 30.07.2019 г. до 02.08.2019 г.
*30.08.2019 г. 02.09.2019 г. до 05.09.2019 г.
*30.09.2019 г. 01.10.2019 г. до 15.10.2019 г.
след „Проф. бакалавър“- 2 год. *25.04.2019 г. 07.05.2019 г. до 10.05.2019 г.
*31.05.2019 г. 03.06.2019 г. до 07.06.2019 г.
*28.06.2019 г. 01.07.2019 г. до 05.07.2019 г.
*29.07.2019 г. 30.07.2019 г. до 02.08.2019 г.
*30.08.2019 г. 02.09.2019 г. до 05.09.2019 г.
*30.09.2019 г. 01.10.2019 г. до 15.10.2019 г.
Специалисти – 1 год. *25.04.2019 г. 07.05.2019 г. до 10.05.2019 г.
*31.05.2019 г. 03.06.2019 г. до 07.06.2019 г.
*28.06.2019 г. 01.07.2019 г. до 05.07.2019 г.
*29.07.2019 г. 30.07.2019 г. до 02.08.2019 г.
*30.08.2019 г. 02.09.2019 г. до 05.09.2019 г.
*30.09.2019 г. 01.10.2019 г. до 15.10.2019 г.
 
 

Livechat