Колеж по икономика и мениджмънт Благоевград

МАГИСТЪР

Е-поща Печат


 ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ

ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ
 
В ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННАТА СТЕПЕН “МАГИСТЪР”

РЕДОВНА, ЗАДОЧНА И ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР

на учебната 2021/2022 година
 
ГРАФИК ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ В ОКС „МАГИСТЪР” – ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР 

Срок на обучение

Срок за подаване на документи

Обявяване на класиране

Срок за записване

Неспециалисти – 2 год.

от 20.12.2021 г.
до 28.01.2022 г.

31.01.2022 г.

от 31.01.2022 г.
до 04.02.2022 г.

след "Проф. бакалавър" - 2 год.

от 20.12.2021 г.
до 28.01.2022 г.

31.01.2022 г.

от 31.01.2022 г.
до 04.02.2022 г.

Специалисти - 1 год.

от 20.12.2021 г.
до 11.03.2022 г.

14.03.2022 г.

от 14.03.2022 г.
до 18.03.2022 г.

за специалност
"Здравен мениджмънт"

от 20.12.2021 г.
до 21.01.2022 г.

24.01.2022 г.

от 24.01.2022 г.
до 28.01.2022 г.

 


На посочените дати се провеждат и изпити за владеене на чужд език (английски и руски).

За "Международен бизнес" се кандидатства с документ за владеене на английски език

или се полага допълнителен изпит.

 

Livechat