Колеж по икономика и мениджмънт Благоевград

ПОЛУЧАВАНЕ НА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИЯ “ФИРМЕН МЕНИДЖЪР”

Е-поща Печат PDF

Студентите, които се обучават за придобиване на образователно-квалификационна степен “бакалавър” могат да получат свидетелство от Колежа по икономика и мениджмънт, 4-та степен на професията. 
Свържете се с г-жа Ваня Йорданова, която ще ви даде необходимата информация.

Имате възможност да получите свидетелството за професионална квалификация
по професия “фирмен мениджър”, защото  изпитите, които сте положили по време на изпитните сесии за придобиване на ОКС “Бакалавър” Ви се признават.

Какво ще ви даде това свидетелство? 
Ще обогати Вашето СV и ще Ви направи по-конкурентоспособни на пазара на
труда.Livechat