Колеж по икономика и мениджмънт Благоевград

ПОЛУЧАВАНЕ НА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИЯ “ХОТЕЛИЕР”

Е-поща Печат PDF

Студентите, които се обучават в специалност “Икономика на туризма”за придобиване на образователно-квалификационна степен “бакалавър” могат да получат свидетелство от Колежа по икономика и мениджмънт, 4-та степен по  професия “ХОТЕЛИЕР”. Изпитите, които са положени по време на изпитните сесии за придобиване на ОКС “бакалавър” се признават.


Това свидетелство ще обогати Вашето СV и ще Ви направи по-конкурентоспособни на пазара на труда.

 

Свържете се с г-жа Ваня Йорданова, която ще ви  даде необходимата информация. Livechat