Колеж по икономика и мениджмънт Благоевград

Драги студенти,

121В курса на обучение във висшето училище вие имате възможност да получите разнообразни и много полезни компетенции, които да ви направят по-конкурентоспособни на трудовия пазар. По редица дисциплини, които се изучават по учебния план, след като положите успешно изпита, ще можете да получите квалификационни документи, които ще удостоверят придобитите компетенции. Така например, след успешно полагане на изпита по информатика ще можете да получите удостоверение за професионална квалификация по „Текстообработка”, след полагане на изпита по „Информационни технологии” – удостоверение за обучение по прилагане на Power Point и изготвяне на презентации, след изпита по „ЗБУТ” – удостоверение за координатор по ЗБУТ и редица други професионални компетенции.

   За информация и подаване на молби:

   Г-жа Венета Мангушева и в Учебен отдел

Livechat