Колеж по икономика и мениджмънт Благоевград

Професионална квалификация по "Здравен мениджмънт"

zdraven

Започва записването в курса за медици, желаещи да придобият квалификация по „Здравен мениджмънт“ съгласно Наредба № 9/26.06.2000 г. на Министерството на здравеопазването  и ПМС 162 от 17.04.1997 г.

Необходими документи: ксерокопие от дипломата за висше медицинско образование; 3 снимки паспортен формат, матирани; квитанция  за платена такса.

Срок за подаване на документите – 10 септември 2011 г.

Livechat