Колеж по икономика и мениджмънт Благоевград

Координатор по здравословни и безопасни условия на труд

KASKIПри успешно издържан изпит по дисциплината "Здравословни и безопасни условия на труд" студентите ще получат удостоверение за координатор по здравословни и безопасни условия на труд. За целта е необходимо:

  • да се подаде молба в учебен отдел;
  • да се заплати такса от 20 лв.

Документът Ви прави по конкурентно способни при кандидатстване за работа, по-уверени в себе си, по-спокойни за бъдещето си!

Livechat