Колеж по икономика и мениджмънт Благоевград

МАГИСТЪР

Е-поща Печат


 ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ

 
В ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННАТА СТЕПЕН “МАГИСТЪР”

РЕДОВНА, ЗАДОЧНА И ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

ЗИМЕН СЕМЕСТЪР

на учебната 2021/2022 година
 
ГРАФИК ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ В ОКС „МАГИСТЪР” – ЗИМЕН СЕМЕСТЪР

 

 


Срок на обучение

Срок за подаване на документи

Обявяване на класиране

Срок за записване

Неспециалисти – 2 год.

23.04.2021 г.

28.05.2021 г.

25.06.2021 г.

23.07.2021 г.

27.08.2021 г.

24.09.2021 г.


26.04.2021 г.

31.05.2021 г.

28.06.2021 г.

26.07.2021 г.

30.08.2021 г.

27.09.2021 г.

до 29.04.2021 г.

до 04.06.2021 г.

до 02.07.2021 г.

до 30.07.2021 г.

до 03.09.2021 г.

до 01.10.2021 г

След „Проф. бакалавър“ – 2 год.

23.04.2021 г.

28.05.2021 г.

25.06.2021 г.

23.07.2021 г.

27.08.2021 г.

24.09.2021 г.

26.04.2021 г.

31.05.2021 г.

28.06.2021 г.

26.07.2021 г.

30.08.2021 г.

27.09.2021 г.


до 29.04.2021 г.

до 04.06.2021 г.

до 02.07.2021 г.

до 30.07.2021 г.

до 03.09.2021 г.

до 01.10.2021 г.

Специалисти – 1 год.

23.04.2021 г.

28.05.2021 г.

25.06.2021 г.

23.07.2021 г.

27.08.2021 г.

24.09.2021 г.

29.10.2021 г.

26.04.2021 г.

31.05.2021 г.

28.06.2021 г.

26.07.2021 г.

30.08.2021 г.

27.09.2021 г.

02.11.2021 г.

до 29.04.2021 г.

до 04.06.2021 г.

до 02.07.2021 г.

до 30.07.2021 г.

до 03.09.2021 г.

до 01.10.2021 г.

до 15.11.2021 г.Livechat