Спортен мениждмънт

Печат

ЗАВЪРШИЛИТЕ Я ПОЛУЧАВАТ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ ДА РЪКОВОДЯТ ДЕЙНОСТИТЕ В СПОРТА, СПОРТЕН МЕНИДЖМЪНТ, СПОРТЕН МАРКЕТИНГ, СПОРТНИ ФИНАНСИ, ОРГАНИЗИРАНЕ НА СПОРТНИ СЪБИТИЯ И ДР.