Колеж по икономика и мениджмънт Благоевград

Актуални новини

ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ БАКАЛАВЪРСКА СПЕЦИАЛНОСТ "СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ"

20882116_472969219768411_982382583936905306_nСТУДЕНТИТЕ ОВЛАДЯВАТ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕСУРСИТЕ НА ФИРМАТА И РАБОТНИТЕ ЕКИПИ ЗА РАБОТА ПОД НАПРЕЖЕНИЕ, ЗА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ В УПРАВЛЕНСКИЯ ПРОЦЕС, ЗА РАЗВИВАНЕ НА ЕКИПНА РАБОТА.

НОВА МАГИСТЪРСКА СПЕЦИАЛНОСТ - "МЕНИДЖМЪНТ И БИЗНЕС ПСИХОЛОГИЯ"!

biznespsihЗАВЪРШИЛИТЕ  ПОЛУЧАВАТ ЗНАНИЯ ЗА ПСИХОЛОГИЧЕСКИТЕ ПОДХОДИ В УПРАВЛЕНИЕТО 
НА БИЗНЕС ОРГАНИЗАЦИИТЕ, УПРАВЛЕНИЕТО НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ, МОТИВАЦИЯТА НА ПЕРСОНАЛА,
И МЕТОДИТЕ НА НАБИРАНЕ И ПОДБОР НА НАЙ-ПОДХОДЯЩИТЕ КАДРИ ВЪВ ФИРМАТА.

НОВА МАГИСТЪРСКА СПЕЦИАЛНОСТ - "СПОРТЕН МЕНИДЖМЪНТ"!

sportsmanagЗАВЪРШИЛИТЕ Я ПОЛУЧАВАТ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ ДА РЪКОВОДЯТ ДЕЙНОСТИТЕ В СПОРТА, СПОРТЕН МЕНИДЖМЪНТ, СПОРТЕН МАРКЕТИНГ, СПОРТНИ ФИНАНСИ, ОРГАНИЗИРАНЕ НА СПОРТНИ СЪБИТИЯ И ДР. 

ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ МАГИСТЪРСКА СПЕЦИАЛНОСТ "АРТМЕНИДЖМЪНТ"

_ЗАВЪРШИЛИТЕ ТАЗИ СПЕЦИАЛНОСТ МОГАТ ДА СЕ РЕАЛИЗИРАТ КАТО АРТ-МЕНИДЖЪРИ ВЪВ ВСИЧКИ СФЕРИ НА КУЛТУРАТА, ИЗКУСТВАТА, МЕДИИТЕ, ШОУБИЗНЕСА.

НОВА МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА ПО „ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ“

zdrmenidjmynt

МАГИСТЪРСКАТА ПРОГРАМА ПО „ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ“  Е НАСОЧЕНА КЪМ ОБУЧЕНИЕ НА ЛИЦА, ПРИДОБИЛИ ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН "БАКАЛАВЪР" ИЛИ "МАГИСТЪР" ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И НЕИКОНОМИЧЕСКИ И МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ. ПРИДОБИВАТ СЕ ЗНАНИЯ В ОБЛАСТТА НА ЗДРАВНАТА ПОЛИТИКА, ИКОНОМИКАТА И ФИНАНСИРАНЕТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО, ПРАВНОТО РЕГУЛИРАНЕ, МЕДИКО-СТАТИСТИЧЕСКИ, МАРКЕТИНГОВИ И УПРАВЛЕНСКИ ПОДХОДИ НЕОБХОДИМИ ЗА КВАЛИФИКАЦИЯТА НА ЗДРАВНИТЕ МЕНИДЖЪРИ. ОБУЧЕНИЕТО Е В ДИСТАНЦИОННА ФОРМА. ПРЕДНАЗНАЧЕНА Е ЗА ПРАКТИКУВАЩИ МЕНИДЖЪРИ И ЗДРАВНИ КАДРИ, ЗА ИКОНОМИСТИ И НЕИКОНОМИСТИ В ОБЛАСТТА НА СОЦИАЛНАТА СФЕРА И ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ. 

Страница 8 от 16

Livechat